Strips

Turnhout is een stripstad. Het tijdschrijft Stripgids en het stripfestival waren jarenlang vaste waarden in het cultuurlandschap. De Bronzen Adhemar, de onderscheiding die bij het festival hoorde, groeide zelfs uit tot de Vlaamse Cultuurprijs voor de Strip. Maar ook de bibliotheek levert een belangrijk aandeel.

De collectie strips is omvangrijk en gevarieerd, zowel voor de jeugd als voor volwassenen. Daarnaast biedt de bib ook striptijdschriften en naslagwerken.

Vlaams Documentatiecentrum voor de Strip

logo van Documentatiecentrum StripgidsStripgids vzw en Bibliotheek Turnhout beheren samen het Vlaams Documentatiecentrum voor de Strip.

Dat centrum biedt een collectie van 2 500 naslagwerken over strips. Aangevuld met de stripcollectie van de bibliotheek, ongeveer 25 000 titels, heeft het centrum internationale betekenis.

Iedereen kan de materialen raadplegen ter plaatse in de bibliotheek.

De naslagcollectie bevat voornamelijk Nederlandstalige en Engelstalige werken, waardoor ze complementair is met collecties van gelijkaardige centra in Europa.

Het volledige bezit van het Vlaams Documentatiecentrum wordt ontsloten via de bibliotheekcatalogus.

De kern van de collectie naslagwerken wordt gevormd door de persoonlijke verzamelingen van Jan Smet en Patrick Van Gompel, twee pioniers van de Turnhoutse striporganisatie.