Organisaties

Begeleiders in de kinderopvang en in zorginstellingen kunnen gebruik maken van de Zilveren Magnumpas.
Zo’n lidmaatschap is gratis. Bij laattijdig inleveren rekenen we wel boetes aan.

Zilveren Magnumpas