Aankoopsuggestie

Mis je een boek, een cd, een dvd, een strip, een tijdschrift ... in de bibliotheek? Vind je een hiaat in de collectie? Gaat het om recente en nog verkrijgbare titels?

Laat het ons weten!

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Geef ons zo veel mogelijk gegevens over het werk dat je voorstelt.

Wil je dat we het werk voor jou reserveren zodat je het als eerste kunt uitlenen zodra het in de collectie komt? Voor die reservering rekenen we één euro aan.